Servicevilkår Privatlivspolitik

Skattekortet har bygget loppekortet-appen som en Open Source-app. Denne SERVICE leveres af Skattekortet uden omkostninger og er beregnet til brug som den er.

Denne side bruges til at informere besøgende om vores politikker med indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger, hvis nogen besluttede at bruge vores Tjeneste.

Hvis du vælger at bruge vores Tjeneste, accepterer du indsamling og brug af oplysninger i forhold til denne politik. De personlige oplysninger, som vi indsamler, bruges til at levere og forbedre tjenesten. Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger med andre end dem, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

De udtryk, der anvendes i denne privatlivspolitik, har samme betydning som i vores vilkår og betingelser, som er tilgængelige på loppekortet, medmindre andet er defineret i denne privatlivspolitik.

Informationsindsamling og brug

For at få en bedre oplevelse, mens du bruger vores tjeneste, kan vi kræve, at du giver os visse personligt identificerbare oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, navn,e-mail,profil. De oplysninger, som vi anmoder om, vil blive opbevaret af os og brugt som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Appen bruger tjenester fra tredjeparter, som kan indsamle oplysninger, der bruges til at identificere dig.

Link til privatlivspolitikken for tredjepartstjenesteudbydere, der anvendes af appen

  • Google Play-tjenester
  • Google Analytics for Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Facebook
Logdata

Vi vil gerne informere dig om, at når du bruger vores tjeneste, indsamler vi i tilfælde af en fejl i appen data og oplysninger (via tredjepartsprodukter) på din telefon kaldet logdata. Disse logdata kan omfatte oplysninger såsom din enheds internetprotokol ("IP")-adresse, enhedens navn, operativsystemversion, appens konfiguration, når du bruger vores tjeneste, tidspunkt og dato for din brug af tjenesten og andre statistikker.

Cookies

Cookies er filer med en lille mængde data, der almindeligvis bruges som anonyme unikke identifikatorer. De sendes til din browser fra de websteder, som du besøger, og gemmes i din enheds interne hukommelse.

Denne tjeneste bruger ikke disse "cookies" eksplicit. Appen kan dog bruge kode og biblioteker fra tredjeparter, der bruger "cookies" til at indsamle oplysninger og forbedre deres tjenester. Du har mulighed for enten at acceptere eller afvise disse cookies og vide, når der sendes en cookie til din enhed. Hvis du vælger at afvise vores cookies, kan du muligvis ikke bruge visse dele af denne tjeneste.

Tjenesteudbydere

Vi kan ansætte tredjepartsvirksomheder og -personer af følgende årsager:

  • For at lette vores tjeneste;
  • Til at levere Tjenesten på vores vegne;
  • For at udføre Tjenesten-relaterede tjenester; eller
  • For at hjælpe os med at analysere, hvordan vores Tjeneste bruges.

Vi ønsker at informere brugerne af denne Tjeneste om, at disse tredjeparter har adgang til deres personlige oplysninger. Grunden er at udføre de opgaver, der er tildelt dem på vores vegne. De er dog forpligtet til ikke at videregive eller bruge oplysningerne til andre formål.

Sikkerhed

Vi værdsætter din tillid til at give os dine Personlige Oplysninger, og derfor bestræber vi os på at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dem. Men husk, at ingen transmissionsmetode over internettet eller metode til elektronisk lagring er 100 % sikker og pålidelig, og vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed.

Link til andre websteder

Denne tjeneste kan indeholde links til andre websteder. Hvis du klikker på et link fra en tredjepart, vil du blive ledt til det pågældende websted. Bemærk, at disse eksterne websteder ikke drives af os. Vi anbefaler derfor kraftigt, at du gennemgår disse websteders privatlivspolitik. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikken eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester.

Børns privatliv

Disse tjenester henvender sig ikke til personer under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra børn under 13 år. I tilfælde af at vi opdager, at et barn under 13 år har givet os personlige oplysninger, sletter vi dem straks fra vores servere. Hvis du er forælder eller værge, og du er klar over, at dit barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os, så vi kan foretage de nødvendige handlinger.

Aftalens omfang:
Loppekortet formidler booking af stadepladser.
Loppekortet er ikke ansvarlige for afholdelse af markedet.
Markeder:

Arrangøren accepterer, at Loppekortet opbevarer information om arrangøren og arrangørens markeder. Virksomhedsinformation bliver ikke delt med kunder eller tredjepart. Markedsinformation offentliggøres på loppekortet.dk til stadelejere og markedsgæster, og arrangøren har ansvaret for, at denne information er korrekt og fyldestgørende. Markedsarrangøren kan frit ændre i egne markeder, hvis der endnu ikke er bekræftet nogen stadebookinger. Når en eller flere stadebookinger er gennemført er det ikke muligt at ændre i markedssiden. Loppekortet kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i underleverandørers systemer eller lign.

Markedsinformation:

Markedsarrangøren er ansvarlig for, at markedsarrarrangørens anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Loppekortet kan ikke drages til ansvar for markedsarrangørens materiale, og markedsarrangøren har pligt til i enhver henseende at skadesløsholde Loppekortet for enhver omkostning i forbindelse med mulige retskrænkelser.

Aflysning:

Skulle markedsarrangøren finde det nødvendigt at aflyse et marked skal markedsarrangøren hurtigts muligt gøre Loppekortet opmærksom på dette. Det skal ske inden markedets planlagte start og inden for rimelig tid. Loppekortet vil derefter tilbageføre stadebookeres penge så hurtigt som muligt. Loppekortets gebyr og betalingsgebyrer tilbageføres ikke.

Priser og gebyrer:

Markedsarrangøren fastsætter selv markeders indgangspriser og priserne for hver enkelt stade på det pågældende marked. Loppekortet opkræver et gebyr hos stadebookere, der alene tilfalder Loppekortet. Følgende gebyrer gælder for markedsbooking gennem Loppekortet:

Stadepris Og Loppekortets gebyr:

Kort-/betalingsgebyr opkræves automatisk gennem betalingssystemet Quickpay. Dette gebyr opkræves af indløserne NETS for Dankort og Clearhaus for VISA og MasterCard og vil automatisk være det af indløseren fastsatte gebyr. Find mere på hhv. www.nets.dk og www.clearhaus.com.

Afregning:

Ved booking af markedsstader modtager Loppekortet betaling fra stadebookeren. Loppekortet udbetaler den betalte stadepris til markedsarrangøren, under forudsætning af at markedet er afholdt og købet er effektueret. Udbetalingen forfalder til betaling inden for 3 arbejdsdage efter markedets afslutning. Loppekortet skal i tilfælde af aflysning kunne refundere stadebookerens betaling, og endelig udbetaling til markedsarrangøren foretages derfor efter markedets gennemførelse.

Aflysning:

Såfremt markedsarrangøren ikke gennemfører markedet, er markedsarrangøren, markedsarrangørens konkursbo eller den eller de som markedsarrangøren måtte have overført rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte markeder, og Loppekortet refunderer købesummen med fradrag af billet- og betalingsgebyrer til stadekøberne. Markedsarrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Loppekortet eller stadekøberne om betaling af noget beløb i anledning af ikke afholdte markeder medmindre disse er direkte skyld i aflysningen. Loppekortet er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken markedsarrangøren eller stadekøberne.

Ansvar:

Loppekortet er alene ansvarlige for at formidle booking af stadeplads.

Loppekortet er ikke ansvarlige for afholdelse af markedet og påtager sig intet ansvar over for stadekøberne for markedsarrangørenes gøren.

Markedsarrangøren alene er ansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der indtastes på markedsarrangørens marked på www.loppekortet.dk. Skulle Loppekortet modtage opkrævning fra NETS, TELLER eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling, viderefaktureres beløbet til markedsarrangøren, og beløbet modregnes i markedsarrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt markedsarrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Loppekortet skal markedsarrangøren inden 7 dage betale Loppekortet det fakturerede beløb.

BETALING foretages umiddelbart efter bekræftelse af bestilling.

Husk at tilføje oplysninger om navn og marked når du betaler.

Ved afbud senere end 30 dage før det tilmeldte marked refunderes 50% af stadelejen. Ved afbud senere end 15 dage før det tilmeldte marked refunderes stadelejen ikke.

Når du indgår aftale med Loppekortet omkring stadeleje til vore Loppe- og Kræmmermarkeder, giver du samtidige samtykke til, at vi må indsamle, registrere, opbevare og behandle dine personoplysninger i henhold til persondatalovgivningen. Det drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. CVRnr. Du kan til enhver tid få indsigt i hvilke oplysninger vi har om dig, ligesom du altid kan få os til at slette og/eller rette oplysninger.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Vi kan opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden. Du anbefales derfor at gennemgå denne side regelmæssigt for at se eventuelle ændringer. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye fortrolighedspolitik på denne side.

Denne politik er gældende fra 2022-04-18

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende vores privatlivspolitik, skal du ikke tøve med at kontakte os på fatalisme@gmail.com.